Studiegids

Paleografie met tekstverklaring

Situering

Dit basisvak geeft een introductie in het ontcijferen en begrijpen van handgeschreven teksten in de volkstaal (Nederlands en Frans) van de middeleeuwen tot de 19de eeuw, met de nadruk op de praktijk van historische bronnen. Het vak leert de regels van uitgave van historische teksten aan.

Inhoud

Aan de hand van een twintigtal chronologisch geklasseerde foto's van handgeschreven teksten die aan de studenten ter beschikking worden gesteld, wordt in de les ingegaan op de specifieke paleografische problemen in verband met evoluerende lettervormen, afkortingssystemen, leestekens, cijfers, terminologie, etc. De oudste teksten worden ook taalkundig geanalyseerd en verklaard. De teksten worden gedeeltelijk samen gelezen en de studenten krijgen op aanvraag transcripties van de geziene teksten. Er worden een zestal transcriptietaken opgegeven.

Begincompetenties

Een goede kennis hebben van het Nederlands en het Frans.

Eindcompetenties

• Handgeschreven bronnen in de volkstaal (Nederlands en Frans) zelfstandig kunnen ontcijferen.

• Basiskennis hebben van de evolutie van het schrift in Latijns alfabet van de twaalfde tot de 19de eeuw.

• Handgeschreven teksten kunnen transcriberen volgens de regels van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis.

• Basiskennis hebben om teksten in het Oud- en Middeleeuws Frans en in het Middelnederlands grammaticaal te analyseren en te begrijpen.

• Handgeschreven teksten in oud schrift toegankelijk kunnen maken voor eigen historisch, literair-historisch en kunsthistorisch onderzoek en onderzoek van derden.