De betekenisvarianten van 'en'/'ne' (Ferguut)

De vorm en/ne kan in verschillende betekenissen voorkomen. Probeer via de context of de positie in de zin de aard van en/ne te bepalen in de volgende voorbeelden uit de Ferguut1 (ca. 1350, Zuidelijke Nederlanden). Gaat het om een negatiepartikel, persoonlijk voornaamwoord, een vervoegingsuitgang of een verbuigingsuitgang?

1 Johnson, David F. en Geert H.M. Claassens (eds.). Ferguut. Cambridge: D.S. Brewer, 2000.