De betekenisvarianten van 'en'/'ne' (Van den vos Reynaerde)

De vorm en/ne kan in verschillende betekenissen voorkomen. Probeer via de context of de positie in de zin de aard van en/ne te bepalen in de volgende voorbeelden uit Van den vos Reynaerde.1 Gaat het om een negatiepartikel of een persoonlijk voornaamwoord? 

1De Vos, J., J. Janssens, e.a. (ed.). Van den vos Reynaerde. Het Comburgse handschrift. Leuven: Davidsfonds, 1992.