Flexie (Beatrijs)

Probeer te achterhalen of we te maken hebben met zwakke of sterke zelfstandige naamwoorden in de volgende fragmentjes uit Beatrijs1 (14e eeuw).

Gebruik het Middelnederlands Woordenboek om de basisvormen van de zelfstandige naamwoorden te achterhalen. De woorden die in de nominatief eindigen op een medeklinker worden sterk verbogen, woorden die in de nominatief eindigen op -e worden zwak verbogen (op enkele uitzonderingen na, zie Grammatica: een inleiding in het Middelnederlands).

Vul in: 'sterk' of 'zwak'.

1 Roemans, R. en H. van Assche (eds.). Beatrijs. Antwerpen: De Nederlandsche Boekhandel, 1982 (Klassieke Galerij 21).