Flexie (Karel ende Elegast)

Probeer te achterhalen of we te maken hebben met zwakke of sterke zelfstandige naamwoorden in de volgende fragmentjes uit Karel ende Elegast1 (ca. 1250, Brabant). 

Gebruik het Middelnederlands Woordenboek om de basisvormen van de zelfstandige naamwoorden te achterhalen. De woorden die in de nominatief eindigen op een medeklinker worden sterk verbogen, woorden die in de nominatief eindigen op -e worden zwak verbogen (op enkele uitzonderingen na, zie Grammatica: een inleiding in het Middelnederlands).

 

Vul in: 'sterk' of 'zwak'.

 

1 Claassens, Geert (ed.). Karel ende Elegast. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2002 (Alfa-reeks).