Geef aan: naamval, geslacht, getal (Beatrijs)

Geef aan met welke naamval, welk geslacht en welk getal we te maken hebben bij de vetgedrukte vormen. De fragmentjes komen uit Beatrijs1 (14e eeuw).

1 Roemans, R. en H. van Assche (eds.). Beatrijs, Antwerpen: De Nederlandsche Boekhandel, 1982 (Klassieke Galerij 21).