Geef aan: naamval, geslacht, getal, flexie (Walewein)

Geef aan met welke naamval, welk geslacht en welk getal we te maken hebben bij de vetgedrukte vormen. Geef ook aan of het om sterke of zwakke flexie gaat. Gebruik het Middelnederlands Woordenboek om het geslacht en de basisvormen van de zelfstandige naamwoorden te achterhalen. Woorden die in de nominatief eindigen op een medeklinker worden sterk verbogen, woorden die in de nominatief eindigen op -e worden zwak verbogen (op enkele uitzonderingen na, zie Grammatica: een inleiding in het Middelnederlands).

De fragmenten komen uit de Roman van Walewein.1

1 Johnson, David F. en Geert H.M. Claassens (eds.). Roman van Walewein. Cambridge: D.S. Brewer, 2000.