Geef aan: naamval, geslacht, getal (Karel ende Elegast)

Geef aan met welke naamval, welk geslacht en welk getal we te maken hebben bij de vetgedrukte vormen. De fragmenten komen uit Karel ende Elegast1 (ca. 1250, Brabant).

Gebruik het Middelnederlands Woordenboek voor het achterhalen van het geslacht van zelfstandige naamwoorden.

1 Claassens, Geert (ed.). Karel ende Elegast. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2002 (Alfa-reeks).