Reglement rederijkerskamer St-Laurentius te Den Haag

Geef de juiste verklaring van de woorden die in het vet staan. Gebruik het Middelnederlands Woordenboek indien nodig.

 

Tekst: Reglement van de rederijkerskamer St. Laurentius te 's Gravenhage, opgesteld door notaris Johannes de Gouda (15de eeuw). BHSLZ.hs2184/1. Folio 3v - 4v.